BalonCentrum.EU, s.r.o.
Břestek 316
687 08

Telefon: +420 572 547 183
Mobil: +420 774 995 605
E-mail: info@baloncentrum.eu

Rezervace pobytu Rezervace pobytu

Letní aktivity

Let balonem

Let balónem Vám poskytne neopakovatelný zážitek, který Vám zůstane navždy. Odpoutejte se od světa každodenních starostí a vydejte se na nezapomenutelnou plavbu oblohou v koši balonu. Užijte si krásy přírody netradičním a přesto zcela bezpečným způsobem.

Web: www.balony.eu

Let balónem Let balónem Let balónem Let balónem

Hrad Buchlov

Vrchovina Chřiby náleží k velmi romantickým zákoutím České republiky. Krajina hlubokých lesů nezměněných po stovky let přímo evokuje středověkou atmosféru lovců, uhlířů a hvozdů plných nesčetného množství zvěře. A ovšem - ponurých sídel středověkých feudálů a rytířů. Hrad Buchlov je v tomto malebném koutu Moravy bezesporu králem mezi místními hrady, jehož návštěvu by neměl opomenout žádný z milovníků středověkých feudálních sídel.

Web: www.hrad-buchlov.cz

Hrad Buchlov Hrad Buchlov Let balónem nad Buchlovem Hrad Buchlov

Kaple sv. Barbory

Raně barokní kaple sv. Barbory poblíž hradu Buchlov sloužila jako rodinný hrobka rodu Berchtoldů. Od kaple je krásný výhled na slovácké Dolňácko (kaple vzdálena od Hradu Buchlov 1 km, tj. 15 minut pěší chůze).

Web: Kaple sv. Barbory

Kaple sv. Barbory Kaple sv. Barbory

Zámek Buchlovice

Historie zámku navazuje na dějiny nedalekého hradu Buchlova, který jako stará středověká pevnost stal na konci 17. století pro šlechtu nepohodlným. Traduje se, že tehdejší majitel panství, Jan Dětřich z Petřvaldu, postavil zámek pro svou manželku Eleonoru z Colonna-Felsu, původem z Itálie, pro kterou byl hrad příliš chladný. Zámek je vystavěn ve stylu italského baroka podle projektu Domenica Martinelliho a jde o jeden z nejkrásnějších komplexů svého druhu u nás.

K zámku patří i zahrada a park, tvořící neoddělitelnou část reprezentační architektury šlechtického sídla. Představují jedny z nejvýznamnějších památek tzv. historické zeleně v České republice. Zahrada byla zakládána od počátku 18. století současně se zámkem. Kvůli specifickému terénu je uspořádaná terasovitě.

Web: www.zamek-buchlovice.cz

Zámek Buchlovice Zámek Buchlovice Zámek Buchlovice

Břestecká skála

Přírodní památka Břestecká skála představuje členité pískovcové skály ukryté v lesním porostu. Nachází se v Jankovické vrchovině v centrální části Chřibů na jihozápadním hřbetu a úbočí kóty Komínek (455,8 m) nad údolím Zlechovského (Břesteckého) potoka v nadmořské výšce 275 až 385 m, asi 1,5 km severozápadně od obce Břestek.

Břestecká skála Břestecká skála Břestecká skála

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

Významné duchovní centrum, místo církevních poutí a cyrilometodějských oslav. Místo přesahující duchovní, náboženské a kulturní dědictví. Klenot moravského baroka, trojlodní bazilika Nanebevzetí Panny Marie s bohatě zdobeným interiérem patří k nejvýznamnějším poutním místům u nás.

Web: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

Rozhledna Brdo

Kopec Brdo je nejvyšším vrcholem Chřibů. V severozápadním svahu se nacházejí malé skalní útvary. Základem jména kopce je staré nářeční slovo "brd", které označuje zalesněnou vyvýšeninu, obvykle se skalnatým vrcholem.

Rozhledna Brdo Rozhledna Brdo

Sekvojovec obrovský - Chabaně

Sekvojovec obrovský se nachází na Chabaních, což je část obce Břestek. Tento vzácný strom má vrch poškozen bleskem. Obvod kmene je 5 m a jeho stáří je odhadováno na 200 let. Sekvojovec obrovský má původ v Severní Americe a patří k největším stromům světa.

Sekvojovec obrovský - Chabaně Sekvojovec obrovský - Chabaně

Kozel skály - Chřiby

Skalisko Kozel je věžovitá izolovaná skála zvedající se na mírném svahu v nadmořské výšce 500 m.n.m.. Je to končící horský hřbet, vedoucí od Hrobů 502 m.n.m. a Ocásku. 553 m.n.m. Kozel je tvořen odolnými pískovci a slepenci magurského flyše. Na povrchu skaliska jsou patrny charakteristické znaky zvětrávání a odnosu horniny, výklenky, převisy, skalní dutiny, voštiny atd.

Na skalisku je popsáno celkem 18 výstupových tras. Chráněný přírodní útvar Kozel byl vyhlášen roku 1967 (0,50 ha). Na skalisko Kozel se dostanete z parkoviště U křížku (1 km), červená tur. značka vede kolem Kozla dál na studánku U mísy (ještě 1 km), kde je silný pramen chřibské vody.

Kozel skály - Chřiby Kozel skály - Chřiby

Cimburk - Chřiby

Hrad Cimburk byl vybudován v l. 1320 - 1330 na vrchu vysokém 421 m, který byl na jižní straně spojen šíjí s hornatým hřbetem. Jeho zakladatel Bernart z Cimburka se při stavbě řídil francouzskými vzory, které do našich zemí pronikaly ve větší míře za Jana Lucemburského. Svým vnitřním uspořádáním i provedením jednotlivých objektů patřil hrad k významným soudobým hradním stavbám. Francouzský vliv je patrný zejména v jeho rozčlenění na vlastní hrad a předhradí, oddělené od sebe malým dvorkem. Každá část měla svou obrannou věž.

Cimburk - Chřiby Cimburk - Chřiby

Holý kopec - Chřiby

Holý kopec je kopec v pohoří Chřiby a stejnojmenná přírodní rezervace o rozloze 92 ha, rozkládající se okolo vrcholu (548 m n. m.), přibližně 1800 metrů západním směrem od vrchu Buchlov v okrese Uherské Hradiště. Jedná se o přirozenou lesní bučinu karpatského typu s příměsí dubu na jižní straně a s příměsí javoru a s výskytem vzácných rostlin a živočichů. Vypreparované skalní útvary zároveň vymezují část pravěkého hradiště kultury lidu lužických popelnicových polí z pozdní doby bronzové.

Holý kopec - Chřiby Holý kopec - Chřiby Holý kopec - Chřiby Holý kopec - Chřiby

Moravanské lúky - Chřiby

Moravanské lúky je přírodní rezervace ev. č. 1491, která se nachází v okrese Hodonín severně od obce Moravany a jihovýchodně od města Koryčany. Správa AOPK Brno. Jedná se o komplex podmáčených chřibských lesních luk rozkládající se na severních svazích kopce Bradlo.

Moravanské lúky

Smutný žleb - Chřiby

Moravanské lúky je přírodní rezervace ev. č. 1491, která se nachází v okrese Hodonín severně od obce Moravany a jihovýchodně od města Koryčany. Správa AOPK Brno. Jedná se o komplex podmáčených chřibských lesních luk rozkládající se na severních svazích kopce Bradlo.

Smutný žleb - Chřiby Smutný žleb - Chřiby Smutný žleb - Chřiby

Přírodní památka Bralová

Louka s teplomilnými travinami a bylinami. Významný je výskyt silně ohroženého hadího mordu nachového. Z dalších teplomilných druhů je to například zvonek moravský, modřenec chocholatý. Přírodní památka zahrnuje i zarostlý pískovcový lom.

Přírodní památka Bralová Přírodní památka Bralová Přírodní památka Bralová Přírodní památka Bralová

Budačina

Budačina je přírodní památka, která se nalézá v Kudlovické dolině na katastrálním území Halenkovice v nejzápadnějším výběžku okresu Zlín, asi 300 m po značené turistické cestě od silnice vedoucí z obce Kudlovice do obce Kostelany v pohoří Chřiby. Chráněné území je ve správě Krajského úřadu Zlínského kraje. Přírodní památka je součástí evropsky významné lokality Chřiby.

Budačina

Drážov

Přírodní památka Drážov (0,4 ha) leží 1 km jižně od Zdounek. Jedná se o stráň s teplomilnými rostlinnými společenstvy (vstavače, zvonek klubkatý, ostřice plstnatá, oman mečolistý).

Drážov

Ježovský lom

Ježovský lom je přírodní památka ev. č. 1950 v katastru obce Osvětimany v okrese Uherské Hradiště. Nachází se necelý 1 km od obce Ježov poblíž další přírodní památky zvané Losky, která již leží v okrese Hodonín. Jedná se o opuštěný pískovcový lom s kolmými stěnami tvořenými sedimenty ze středního eocénu. Těžba zde byla ukončena v 80. letech 20. století. Přírodní památka je v péči Krajského úřadu Zlínského kraje.

Ježovský lom

Kazatelna

Přírodní památka Kazatelna v Chřibech se nachází na katastrálním území města Koryčany v okrese Kroměříž. Jedná se o vypreparovanou skálu z pískovce a slepenců magurského flyše. Skála je vysoká 8 m, na jejím vrcholu je dvouramenný kříž z roku 1972.

Kazatelna

Komínky

Komínky je název přírodní památky ev. č. 181 na katastrálním území Kostelany v okrese Kroměříž. Chráněné území, které je součástí evropsky významné lokality Chřiby, je v péči Krajského úřadu Zlínského kraje.

Komínky Komínky

Aquapark Uherské Hradiště

Aquapark Uherské Hradiště nabízí příjemnou relaxaci i bohaté sportovní vyžití v nově vybudovaném areálu. Návštěvník zde nalezne zónu pro kondiční plavání, zónu pro zábavu a wellness zónu pro relaxaci. Pro letní sezónu je samozřejmostí i venkovní koupaliště.

Web: www.aquapark-uh.cz

Aquapark Uherské Hradiště Aquapark Uherské Hradiště Aquapark Uherské Hradiště Aquapark Uherské Hradiště

Přístav Staré Město

Možnost zapůjčení lodí a hausbótů.

Web: www.lode-hausboty.cz

Přístav Staré Město Přístav Staré Město Přístav Staré Město

Živá voda Modrá

Svět vodních ekosystémů Modrá, včetně možnosti koupání.

Web: www.zivavodamodra.cz

Živá voda Modrá Živá voda Modrá Živá voda Modrá Živá voda Modrá

Muzeum Tupeské keramiky

Muzeum Tupeské keramiky se nachází v objektu, který v minulosti sloužil k výrobě keramiky a je situován v centru obce Tupesy. Jeho součástí je dobová expozice, obydlí hrnčíře a vypovídá o způsobu jeho práce a životě na přelomu 19. a 20. století. Na něj navazuje objekt nové expozice zachycující historii a technologii výroby majolikové keramiky v Tupesích. Přes dvůr je umístěna současná výroba Keramiky a vzorková prodejna keramiky.

Web: www.muzeumkeramiky.cz

Muzeum Tupeské keramiky Muzeum Tupeské keramiky Muzeum Tupeské keramiky

Památník Velké Moravy ve Starém Městě

Památník Velké Moravy ve Starém Městě v poloze „Na Valách“ byl vybudován nad základy hřbitovního kostela z 9. století objeveného archeologem Vilémem Hrubým roku 1949. Církevní stavbu obklopovalo ve velkomoravském období rozsáhlé pohřebiště. Pohřbeni zde byli jak příslušníci velkomoravské nobility s bohatou výbavou se zbraněmi a šperky, tak i lidé chudí, zemědělci a řemeslníci. Doposud zde bylo prozkoumáno přes 2000 hrobů, což z pohřebiště „Na Valách“ činí nejrozsáhlejší nekropoli Velké Moravy.

Web: www.slovackemuzeum.cz/doc/8/

Muzeum Tupeské keramiky Muzeum Tupeské keramiky Muzeum Tupeské keramiky

Kovozoo Staré Město

KOVOZOO je zcela originální zoologická zahrada se zvířaty vyrobenými ze starého železa. Cílem projektu je ukázat malým i velkým návštěvníkům, že i ze zdánlivě nepotřebného odpadu mohou vznikat věci, které jsou nejen krásné a zajímavé, ale i nadále užitečné.
V současné době KOVOZOO obývá více bezmála 300 zvířátek a jejich počet neustále roste. Zvířata jsou v životní velikosti a překvapí svou propracovaností a dokonalostí. Kromě nich zde uvidíte také desítky dalších exponátů - věcí, které z našeho života již třeba i vymizely, ale my na ně zapomenout nechceme. Najdete zde vyřazenou zemědělskou, průmyslovou a hasičskou techniku, historická vozidla, běžné vybavení domácností našich babiček.
V areálu se nachází také další atrakce jako rozhledna maják Šrotík, loď Naděje, letadlo L-610 přístupné i uvnitř, pražskou tramvaj, vyhlídkové lávky, porodnici KOVOZOO, Kongresové centrum, Muzeum veteránů, Muzeum zemědělství, gumové bludiště z pneumatik a spoustu dalších zajímavých věcí na jednom místě.

KOVOZOO nabízí zábavu, poznání a spoustu recyklované inspirace na jednom místě.

Web: www.kovozoo.cz

Kovozoo Staré Město Kovozoo Staré Město Kovozoo Staré Město
O nás

Balónová hospůdka BalonCentrum Břestek u Uh. Hradiště se nachází na úpatí chřibů pod hradem Buchlovem. Je ideální pro firemní akce, teambuilding, konference, relaxační pobyty, rodinné oslavy, svatby a v neposlední řadě vyhlídkový let balonem.

Vychutnejte si domácí atmosféru ve stylovém penzionu s restaurací v útulných 2-lůžkových a 4-lůžkových pokojích s veškerým komfortem.

Sledujte nás

Copyright © 2016-2024 BalonCentrum.EU, s.r.o.

BalonCentrum Břestek v Břestku hodnocení